CENÍK POPLATKŮ A NÁHRAD

ZÁKLADNÍ SLUŽBY

Půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací                                     zdarma

DALŠÍ SLUŽBY A NÁKLADY NA EVIDENCI ČTENÁŘŮ

Zápis nového čtenáře- první registrace v knihovně                                           15,--Kč

Evidenční poplatek na kalendářní rok pro čtenáře do 15 let                                20,--Kč

Evidenční poplatek na kalendářní rok pro čtenáře od 15 let a dospělé                 50,--Kč

 VYBRANÉ SLUŽBY

Rezervace knih                                                                                                5,--Kč

Písemné upozornění na rezervaci                                                                       10,--Kč

Meziknihovní výpůjční služba                                                                            35,--Kč

Použití počítačové stanice a připojení k síti Internet                                              zdarma

Tisk černobílá strana                                                                                         1,- Kč

 POPLATKY Z PRODLENÍ

Vybírá se bez písemné upomínky

* knihy a časopisy po jednom týdnu po překročení měsíční výpůjční lhůty               5,--Kč

ZASLÁNÍ UPOMÍNKY

1. upomínka                                                                                               15,--Kč

2. upomínka                                                                                               25,--Kč

3. upomínka                                                                                               35,--Kč

Doporučený upomínací dopis                                                                         55,--Kč

 

DALŠÍ SANKČNÍ POPLATKY

Náhradní čtenářská legitimace                                                                    10,--Kč

Ztráta nebo poškození knihy                                                      cena knihy + 50,-Kč

Ztráta nebo poškození časopisu                                             cena časopisu + 20,-Kč

Dílčí poškození knihovní jednotky                                                                 10,--Kč

Poškození vazby knihy                                                                               50,--Kč

 

OSTATNÍ PLACENÉ SLUŽBY

Prodej vyřazených knih                                                                     smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů                                                               smluvní ceny

 

 Ceník schválen RO Drásov

Platnost ceníku od 1. října 2008