O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

V červnu  roku 2008 byla knihovna přestěhována do budovy základní školy a vybavena novým nábytkem. Školní knihovna byla sloučena s knihovnou městyse Drásov a v červenci a srpnu 2008 byla provedena aktualizace knihovního fondu. Knihovna Drásov byla nově otevřena pro veřejnost a žáky základní školy v říjnu 2008.

V současné době má knihovna 4975 knih. Z toho je 1212 knih pro mládež, 829 knih naučných a 2934 beletrie. Knihovna také půjčuje časopisy, pravidelně odebírá časopisy ABC, Zahrádkář a 100+1 zahraniční zajímavost. V knihovně si také můžete zapůjčit knihy z výměnného fondu z Městské knihovny v Kuřimi. Jsou to převážně nové knihy. Výměnný fond je obnovován každé tři měsíce. 

V současné době má knihovna zaregistrováno cca 100 čtenářů. Čtenáři mají v knihovně také k dispozici zdarma internet.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!